เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ทั่วโลกเริ่มค้นพบวัคซีนต้านโควิด-19 ความหวังใกล้เป็นจริง

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ทั่วโลกเริ่มค้นพบวัคซีนต้านโควิด-19 ความหวังใกล้เป็นจริง

เมื่อเร็วๆนี้บริษัทเวชภัณฑ์โมเดอร์นา ในสหรัฐอเมริกา เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ได้มีการเริ่มทดสอบวัคซีนต้านสไวรัสโคโรน่า กับกลุ่มอาสาสมัครทดลอง 8 คน โดยวัคซีนดังกล่าวได้มาจากการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโคดรน่าเอง มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ” หรือ mRNA-1273. โดยจากการทดสอบพบว่า ร่างการของผู้รับวัคซีนตอบสนองด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านไวรัส ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันชนิดเดียวกับที่พบในผู้ที่หาวป่วยจากเชื้อโควิด-19. ทว่าการทดสอบนี้เป็นเพียงเฟสแรก ซึ่งจะมีเฟส 2 และ 3 ตามมาเร็วๆนี้

อานิสงส์จากการค้นพบ mRNA-1273 ต่อยอดไปสู้การผลิตวัคซีนในฝั่งบ้านเรา 

ซึ่งล่าสุดกำลังจะมีการเริ่มทดสอบวันซีนในลิง ซึ่งหากผลเป็นไปในด้านบวก ไทยเราอาจเป็นกลุ่มประเทศแรกๆที่มีวัคศีนป้องกันเชื้อโควิด-19. นอกจากส่วนของวัคศีนแล้วองค์การเภสัชกรรมของไทยยังได้มีการวิจัยและพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคโควิด-19 ในชื่อฟาวิพิราเวียร์ ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและจีน โดยคาดว่าภายในกลางปีหน้าจะสามารถเริ่มสายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

ขณะที่จีน โดยศูนย์คิดค้นทางพันธุกรรมศาสตร์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้มีการทดสอบยาต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า ชนิดใหม่ในหนูทดลองที่ติดเชื้อ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี และจะเริ่มทดสอบกันอาสาสมัครในออสเตรเลียเร็วๆนี้. ขณะที่อิสราเอลก็ได้มีการค้นพบภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 และอยู่ระหว่างกำลังทำเรื่องขอจดสิทธิบัตร.

 ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติให้เหมาะสม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานทีวีจำนวน 109 เครื่อง ให้ สามเณร 90 วัด

เมื่อวานนี้ (20 พฤษภาคม) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทีวีดิจิทัล จำนวน 109 เครื่องให้แก่ 90 วัด มอบการศึกษาให้กับสามเณร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเลื่อนการเปิดภาคเรียนและทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีความห่วงใยในการศึกษาของสามเณรที่ยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จึงได้พระราชทานทีวีดิจิทัล จำนวน 109 เครื่อง ให้แก่วัด 90 วัด ที่สามเณร (ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 14 แห่ง) กระจายจำพรรษาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง และศรีสะเกษ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ยังพระราชทานงบพิเศษ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ครูฆราวาสและพระอาจารย์เดินทางไปเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือและพัฒนาสามเณร พร้อมกันนี้พระที่วัดสาขาก็จะเป็นพระพี่เลี้ยง ในการช่วยกำกับดูแลสามเณรให้เรียนตามหลักสูตรและตารางการออกอากาศที่วางไว้ เพื่อให้สามเณรมีความพร้อมเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้อีกด้วย

Minds ทางเลือกใหม่ ของชาวโซเชียลกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 วันมานี้ ว่าจะย้ายไปเล่น สำหรับ Minds หรือ Minds.com เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่นเดียวกับเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2557

ข้อดีของ Minds คือผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ แม้กระทั่งความคิดเห็นที่เป็นในลักษณะเกลียดชังก็ตาม โดยแอพยังให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ หรือหมายเลข IP Address ด้วย ทั้งยังสามารถใช้แอพดังกล่าวแบบไม่ระบุตัวตนที่แท้จริงได้

ในการสมัครสมาชิกก็ง่ายมาก แค่กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และอีเมล ก็สามารถใช้งานได้แล้ว โดยไม่ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งการใช้ก็คล้ายกับโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นๆ ทั้งการตั้งสเตตัส แชร์ภาพ คลิป การคอมเมนต์ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง