มีความเชื่อมโยงกันระหว่างความเหงากับสุขภาพจิต

มีความเชื่อมโยงกันระหว่างความเหงากับสุขภาพจิต

ฉันยังคงอยู่ในสวนสาธารณะ เฝ้าดู เฝ้าสังเกต และตรึกตรอง เรากำลังมอบอนาคตอะไรให้กับลูกหลานของเรา? พวกเขาจะเติบโตขึ้นมาอย่างไรและประสบการณ์นี้จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในอนาคต? เกือบจะแน่นอนว่าการแพร่ระบาดด้านสุขภาพนี้จะตามมาด้วยโรคระบาดทางจิตวิทยาและหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สำคัญไม่แพ้กัน พัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และร่างกายของเด็กเล็กมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการโดยรวมของพวกเขาและต่อผู้ใหญ่ที่พวกเขาจะกลายเป็น ประสบการณ์ในวัยเด็ก 

ความผูกพันที่พวกเขาก่อตัวขึ้นกับพ่อแม่และประสบการณ์

การเรียนรู้ครั้งแรกของพวกเขา – ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมในอนาคต การปรับชีวิตเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในฐานะสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต

ในแง่ของการสะท้อนเหล่านี้ ฉันถามตัวเอง: เราลงทุนเพียงพอกับลูกหลานของเราซึ่งเป็นเสาหลักของสังคมในอนาคตของเราหรือไม่? คำตอบน่าจะเป็นลบ ดังนั้น คำถามจึงเกิดขึ้น: พระเยซูทรงมีปฏิกิริยาอย่างไรที่ต้องดูแลลูกๆ ของเรา?

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระเยซูทรงเห็นคุณค่าเด็กๆ เสมอ และทรงแนะนำซ้ำๆ ให้เคารพและปกป้องพวกเขา ‘เพราะทูตสวรรค์ของพวกเขาเห็นพระพักตร์พระเจ้าอยู่เสมอ’ (มัทธิว 18:10) .

เอลเลน จี. ไวท์ นักเขียนหนังสือขายดีและผู้ร่วมก่อตั้ง Seventh-day Adventist Church กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับเด็กๆ ซ้ำๆ ดังนี้ “คนที่รักพระเจ้าควรสนใจเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้ง สำหรับพวกเขา พระเจ้าสามารถเปิดเผยความจริงและความรอดของพระองค์ได้ พระเยซูทรงเรียกผู้เล็กน้อยที่เชื่อในพระองค์ว่าลูกแกะจากฝูงแกะของพระองค์ เขารักและสนใจเด็กเป็นพิเศษ” (*), “พระเยซูเจ้ารู้สึกเศร้าใจที่เห็นเด็กๆ ถูกทอดทิ้ง . ”(**), “พระเยซูทรงต้อนรับเด็ก ๆ ด้วยความยินดี ทรงยิ้มให้กับพวกเขา และแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพวกเขา” (***), “ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ใกล้ลูกน้อยของคุณเสมอ . ให้ความรักและความอ่อนโยน ความอดทน และการควบคุมตนเองเป็นกฎของคำพูดของคุณตลอดเวลา การได้รับความรักเป็นเหมือนน้ำลึกไหลออกมาตลอดเวลาในการจัดการกับลูก ๆ ของคุณ ตลอดชีวิตของพระองค์ พระคริสต์ทรงแสดงความรักและความอ่อนโยนต่อเด็กๆ” (****).

แนวทางที่ถูกต้องในการแพร่ระบาดและการดำรงชีวิตคืออะไร?

บ่อยครั้ง ในฐานะสังคมและในฐานะคริสตจักร เราถามตนเองว่ามุมมองที่ถูกต้องคืออะไรในการเข้าถึงและจัดการกับชีวิตและความท้าทายที่เราเผชิญ ลำดับความสำคัญคืออะไร? อะไรคือตัวแปรสำคัญที่จะเริ่มต้น

หากเราไม่ใส่ใจเด็ก ความต้องการ และข้อกำหนดของพวกเขา แสดงว่าเรามาไม่ถูกทาง การกระทำทุกอย่างที่เราทำ ในฐานะสังคมและในฐานะคริสตจักร ควรคำนึงถึงความดีของลูกหลานของเราเป็นตัวแปรหลัก เพราะพวกเขาคืออนาคตและความหวัง การกระทำใด ๆ ที่ไม่คำนึงถึงความดีของลูก คือความเห็นแก่ตัว สายตาสั้น และอายุสั้น เมื่อสังคมหรือคริสตจักรไม่คำนึงถึงความต้องการของเด็กอีกต่อไป ก็ถึงวาระที่จะต้องเสื่อมถอยลงเพราะไม่ได้ลงทุนกับอนาคตของตนเอง

แม้แต่ในกรณีของโรคระบาด เราต้องคำนึงถึงความดีของลูกหลานของเราเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ อารมณ์ และร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดี

ในมัทธิว 18:3, 4 เราอ่านว่า ‘พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์ และให้เด็กนั้นอยู่ท่ามกลางพวกเขา และพระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะไม่มีวันเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ ดังนั้นใครก็ตามที่รับตำแหน่งต่ำต้อยของเด็กคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ และใครก็ตามที่ต้อนรับเด็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราก็ต้อนรับเรา”

การยอมรับพระเยซูหมายถึงการกลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวา ความหลงใหล และความไร้เดียงสาของเด็ก ในช่วงที่พระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้ พระองค์มีความกระตือรือร้น มีพลวัต สนุกสนาน และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ความรักที่แท้จริงและจริงใจต่อพระเจ้าทำให้เรามีความมั่นใจและยิ้มให้กับคริสเตียน ความรักของพระเจ้าเติมเต็มเราและเติมเต็มเรา ความรักของพระเจ้ามีพลังมากจนแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราและห่อหุ้มทุกคนรอบตัวเรา เราได้รับความรักจากพระบิดาของเรา และในฐานะลูก เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแบ่งปันความรักนั้นกับพี่น้องชายหญิง – เพื่อนบ้านของเรา

ให้เรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งและค้นพบความมีชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น ความหลงใหลของเด็กอีกครั้ง

เพื่อที่จะเข้าใจเด็กและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า จำเป็นต้องเป็นเด็กอีกครั้งตามที่พระคัมภีร์สอนเรา ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราไม่ให้ละเมิดอาณาจักรของพระองค์โดยละเมิดสิทธิและความต้องการของเด็ก ขอให้โรคระบาดนี้สอนให้เรามีความรับผิดชอบต่อลูกๆ ของเรา ต่ออาณาจักรของพระเจ้า และต่ออนาคตของพวกเขา

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ดัมมี่ออนไลน์ เงินจริง