บาคาร่าออนไลน์

กรุงเทพฯ ขึ้นอันดับ 2 เมืองเร่ร่อนดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ ขึ้นอันดับ 2 เมืองเร่ร่อนดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก

ผลการศึกษาของบริษัทในอังกฤษ ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของโลก ที่ทำงานเป็นคนเร่ร่อนทางดิจิทัล บริษัทที่ชื่อว่า The Instant Group เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการทำงานที่ยืดหยุ่น The Instant Group พบว่ากว่าครึ่งของ...

Continue reading...